دوشنبه 30 ارديبهشت 1398  |  English  |   |   | 

همایش ملی روانشناسی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
شرکت در کنفرانس > هزینه ثبت نام
 


 

تعرفه های همایش

جهت صدور گواهینامه و نمایه مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند و اسامی تمامی نویسندگان مطابق فایل word مقاله در پنل کاربری ثبت شود.

هر نفر به عنوان نویسنده اول تنها 3 مقاله می تواند ارائه نماید.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

 امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله به شماره حساب       واریز گردد. در صورت درخواست گواهی زودهنگام لازم است اسکن فیش واریزی به همراه سایر مدارک(کارت دانشجویی) به ایمیل همایش ارسال گردد. 

ردیف

گروه

نحوه ارائه

عنوان خدمات

شرح خدمات

مبلغ(تومان)

1

دانشجویی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات) حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

100/000

2

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات)

70/000

3

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات)

50/000

4

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال پذیرش به آدرس ثبت شده در پنل سی دی مجموعه مقالات

80/000

5

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

50/000

6

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

30/000

6

اعضای هیات علمی

حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات) حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس

150/000

7

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات)

100/000

8

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس دریافت پکیج کنفرانس(گواهی پذیرش گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله سی دی مجموعه مقالات)

70/000

9

غیر حضوری

مقاله اول

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل سی دی مجموعه مقالات

100/000

10

مقاله دوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

70/000

11

مقاله سوم

نمایه مقاله در کنفرانس؛ ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل

40/000

12

ثبت نام آزاد

حضوری

بدون مقاله

گواهی حضور در همایش

150/000