دوشنبه 30 ارديبهشت 1398  |  English  |   |   | 

همایش ملی روانشناسی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
مقالات > فرمت مقالات
راهنمای نگارش مقاله برای ارائه به اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی کاربردی


•    حجم مقاله حداکثر در 7 صفحه (3000-3500 کلمه) و در محیط word-2007 (این فایل راهنما برای آشنایی با چگونگی آپلود فایل word حتما دانلود کنید)به بالا تنظیم شود.
•    زبان مقاله فارسی است.
•    عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، توضیحات نویسندگان و چکیده مقاله فقط به زبان فارسی ارسال شوند(عنوان مقاله با قلم بی نازنین 13، وسط چین).
•    توجه: خواهشمند است برای هر نویسنده همکار خود مشخصات علمی شامل تحصیلات، عضویت دانشگاهی و نیز ایمیل حتما ذکر گردد. مشخصات نویسندگان با قلم بی نازنین 11، وسط چین و زیر آن خط کشیده شود،  عضویت دانشگاهی با قلم بی نازنین 10 ایتالیک، آدرس ایمیل با فونت 9).
•    حتی الامکان چارچوب کلی مقاله شامل 6 بخش چکیده، مقدمه، روش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری همراه با  منابع تنظیم گردد.
•    چکیده مقاله در یک پاراگراف حداکثر 250 کلمه شامل(هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی بین 3 تا 6کلمه).
•    مقدمه شامل (چارچوب نظری، اهمیت و ضرورت و پیشینه تجربی) بدون نوشتن عنوان برای هریک .
•    روش شامل(طرح تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزاراندازه گیری و روند گرداوری اطلاعات).
•    بحث و نتیجه گیری (نتیجه گیری براساس یافته ها، تطبیق یافته ها، ذکر 1 محدودیت و 1 پیشنهاد، سپاسگزاری).
•    حاشیه سفید صفحات از بالا و پائین  3 و از سمت چپ و راست 3.5 سانتی متر تنظیم شود.( قلم متن  بی نازنین 12 )باشد.
•    برای مشخص کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند  عدد ، بخش و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص کردن آنها، لطفا تیترها با قلم‌های مختلف استفاده فرمایید.
•    فونت عناوین اصلی (بی نازنین 12، bold) و زیر عنوان ها با فونت (times new roman-8) با فاصله خط 1 سانتی متر تنظیم شود.
•    ارجاعات درون متن در صورت نقل قول مستقیم از نویسندگان خارجی به این صورت استفاده شوند. (فارنهام و بائر ،2000،ص55) نویسندگان فارسی هم به این صورت مورد استفاد قرار گیرد (صفری، 1388، ص3)، اگر نویسندگان دو نفر بودند(رضایی و سمیعی، 1390، ص 130)؛ اگر تعداد مؤلفان 3 تا 5 نفر باشد در اولین ارجاع نام تمام آنها را بنویسید و در ارجاعات بعدی تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می شود،  اگر تعداد مؤلفان بیش از 6 نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می شود، (اکبری و دیگران، 1390، ص 210). در نقل قول های غیر مستقیم ذکر صفحه برای ارجاع به منابع لازم نیست، مثلا(سیدمحمدی،1393). برای ارجاعات درون متنی  از عبارات همان، پیشین و امثال آن استفاد نشود، بلکه منبع قبلی تکرار شود.
•    استفاده از نقطه به جای ممیز در نوشتن اعداد نادرست است.
•    کلیه جدولهای درج شده در متن باید دارای سطر و ستون جداگانه باشند.
•    منابع پایانی فارسی و لاتین بر اساس حروف الفبا با شماره گذاری مشترک ارائه شود(ابتدا منابع فارسی سپس منابع لاتین).
•    در فهرست منابع لاتین نام خانوادگی و نام مولف/ مولفین آورده می شود .  دوره / سال،  شماره مجله و صفحات مقاله  مورد استفاده حتما ذکر گردد. (الگوی APA روش استاندارد استناد¬دهی اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی کاربردی است، لطفا بر اساس الگوی مذکور استناد دهی صورت پذیرد).
مثال:
کریمی، یوسف. ( 1382) . روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
Furnham A. (1988). Lay theories: Everyday understanding of problems in the social science, Oxford: Pergamon Press.

 
شایان ذکر است عدم رعایت هر یک از موارد فوق منجر به ایجاد مشکل در بررسی مقاله شده و فرایند بررسی را طولانی تر خواهد کرد.
از همکاری شما سپاسگزاریم